Személyes adatok

Név:

Dr. Locsmándi Miklós

Születési év:

1944

Lakcím:

1082 Budapest, Horváth Mihály tér 6.

Családi állapot:

nős

 

Szakmai adatok

Iskolai végzettség:

1967

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, középiskolai énektanár és karvezető

1973

ELTE TTK, Fizikus

1985

MKKE, Közgazdász informatikus, egyetemi doktor

Számítástechnikai ismeret:

Felhasználói szintű

MS Office, MS Project, XML SPY és más eszközök

Fejlesztői szintű

szoftver fejlesztési módszertanok (pl. TEMPO, SSADM),

programozási nyelvek (assembler, COBOL, FORTRAN, PL1, PERL),

minőségbiztosítási eljárások,

relációs adatbáziskezelők (pl. MySQL, PL/SQL),

elektronikus aláírás, időpecsét szabványok és megoldások,

HTML, XML/XSD szabványok és megoldások,

képfeldolgozás, ICR/OCR stb.

nyomtatvány kezelés: ÁNYT-ÁNYK, ABBYY eForm Designer, ABBYY Form Filler Light stb. 

Nyelvtudás:

 

Magyar, anyanyelvi szint

 

angol, társalgási szint

 

német, társalgási szint

Munkahelyek:

2000 -

Független szakértő különböző cégek projektjeiben

2001 - 2002

Magyar Állami Operaház

1992 - 2000

IDOM Kft., IDOM Rt., DTI Consulting Rt.,

1970 - 1991

Kerinforg, Állami fejlesztési Bank, OTP, Inter-europa Bank

1965 - 1970

Különböző zenész munkahelyek, Tiroler Landestheater, Innsbruck

Munkakörök / Szakmai tapasztalat:

2011 -

AAM Vezetői Informatikai Tanácsadó Zrt. által vezetett konzorcium,  Boszniai Statisztikai Hivatal, informatikai vezető szakértő

 

A 2011-es boszniai népszámlálás informatikai támogatása (pályázati részvétel)

2011 -

ABIT Kft., Magyar Országos Levéltár, vezető tanácsadó

 

Az elektronikus levéltári projekt végrehajtása során megbízói oldali szakértői támogatás nyújtása

2011

ABIT Kft., Kispest Önkormányzati Hivatala, vezető tanácsadó

 

Informatikai fejlesztési stratégia kidolgozása

2011

ABIT Kft., Nemzeti Innovációs Hivatal, vezető tanácsadó

 

A hivatal informatikai szabályozásainak megalkotása

2010

ABIT Kft., Központi Statisztikai Hivatal, vezető tanácsadó

 

A 2011 évi népszámlálás informatikai megoldásának előkészítése, koncepcionális tervezése

2009

ABIT Kft., Vám és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága, vezető tanácsadó

 

Elektronikus vámkezelési rendszer továbbfejlesztése, minőségbiztosítás

2008 - 2010

ABIT Kft., vezető tanácsadó

 

Az egyablakos vámeljárás megvalósítására indított, 9 magyarországi közigazgatási intézmény részvételével végrehajtott projekt integrációs feladatainak irányítása

2006 - 2008

Bull Magyarország Kft., vezető tanácsadó

 

Számítógépes kriminalisztikai archívum fejlesztése az Országos Rendőr-főkapitányság számára

2006 - 2008

Bull Magyarország Kft., vezető tanácsadó

 

Számítógépes matematikai statisztikai kiértékelések különböző gyógyszerkutató és gyártó intézetek (Novartis, Astra Zeneka) számára.

2007 - 2011

ABIT Kft.; Projektvezető

 

A Központi Rendszer minőségbiztosítására indított projektek (KRKT: Központi rendszer konszolidációjának támogatása, KRMB: Központi rendszer minőségbiztosítása, KRMB2, KRMB3, KRMB4) vezetése; EKG, Központi Rendszer, BEDSZ, Ügyfélkapu, Hivatali Kapu, üzemeltetés szabályozás, adatvédelem, üzemeltetés statisztika, SOAP, SOP, fejlesztési elképzelések véleményezése, informatikai szabályozási térkép kialakítása.

2008

BULL Magyarország; Fejlesztési Vezető

 

A GySEV fuvarokmány digitalizálásra indított projektje; Fuvarokmány kezelés, szkennelés, OCR, adatbázis építés.

2007

BULL Magyarország; Alprojekt vezető

 

Az ORFK Elemző és Koordinációs Igazgatóság Kriminalisztikai archívumának digitalizálására irányuló alprojekt keretében előindexelés, szkennelés, indexelés, adatbázis építés, migráció; Irattár előrendezés, iratminősítés, szkennelés, OCR, digitális tetoválás nyilvántartás.

2005 - 2006

BULL Magyarország; Fejlesztési vezető

 

Litvánia, Igazságügyi Minisztérium, mérlegbeszámolók feldolgozása EU finanszírozású projekt keretében. Portál létrehozása mérlegbeszámolók elektronikus beküldése, fogadása, iktatása, ellenőrzése, tárolása és internetes publikálása céljából; Elektronikus nyomtatványok tervezése OCR feldolgozásra és elektronikus továbbításra az ABBYY (tervező, kitöltő, felismerő) alkalmazás csomag felhasználásával, ellenőrzés, adatbázis építés.

2002 - 2008

BULL Magyarország; Fejlesztési vezető

 

Igazságügyi Minisztérium, mérlegbeszámolók feldolgozása. Informatikai megoldások fejlesztése és kivitelezése: iktatás, szkennelés, adatrögzítés, tárolás és interneten keresztül történő publikálás céljából, többek között a vállalatok éves pénzügyi beszámolóinak elektronikus archiváló rendszerének megoldása. Munkafolyamat és adatbázis tervezés; Szkennelés, OCR, kézi rögzítés, internetes adatszolgáltatás. Tömeges papírfeldolgozásra optimalizált feldolgozási folyamat tervezése. Különböző módon előállított, papír alapú számviteli beszámolók tartalmi és formai elemzése.

Elektronikus aláírás és időpecsét készítés és ellenőrzés, elektronikus aláírás és időpecsét szabványok

2003 - 2004

BULL Magyarország; Projektvezető

 

Ellátott funkció: projektvezető. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum tárgyaira vonatkozó tartalom menedzselésére egy kulcsrakész megoldás, amely kiterjed az interneten keresztül történő közzétételre és a papír-alapú dokumentációk, a film negatívok és a dia fényképek digitalizálásának biztosítására, valamint a műalkotások digitális fényképezésére. A digitális képeket integrálni kellett a Múzeum tartalom adatbázisába; Szkennelés dia mérettől A1-es méretig, visszakereső, megjelenítő rendszer

2003 - 2004

Consero Kft.; Alprojekt szoftver fejlesztési vezető

 

Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága EU Interoperabilitási Projekt 2. fázis: Az EU csatlakozáshoz szükséges szoftver rendszerek fejlesztése.

2000 - 2001

KFKI; Szoftver fejlesztési vezető

 

Központi Statisztikai Hivatal 2001 évi népszámlálás adatbeviteli rendszerének kialakítása. A népszámlálás kérdőíveinek fogadását, iktatását, adatrögzítését, feldolgozását, tárolását és archiválásét végző informatikai rendszerek tervezése, fejlesztése, integrálása, tesztelése, kivitelezése és üzemeltetése. Követelményelemzés, munkafolyamat és adatbázis tervezés; Tömeges szkennelés, OCR és kézi ellenőrzés és javítás.

1992 - 1999

IDOM Rt. – későbbiekben DTI Consulting Rt (a Deloitte & Touche Central Europe leányvállalata); Vezető tanácsadó

 

Ellátott feladatok: stratégiai tanulmányok, pályázatok szakmai anyagának elkészítése, rendszertervezés. Többek között:

-        az állami tulajdonban lévő vállalatok mérlegbeszámolóinak feldolgozása az Állami Privatizációs és Vagyonkezelési Rt. részére,

-        Az Állami Vagyonügynökség privatizációs vagyonmérlegének kialakítása,

-        az Állami Vagyonügynökség, majd az ÁPV Rt. privatizációs információs rendszerének kialakítása,

-        digitális dokumentum feldolgozási rendszer tervezése az Országos Nyugdíjbiztosítási Pénztár részére,

-        szakértői tanulmány a Közlekedési, Hírközlési és Vízgazdálkodási Minisztérium részére az elektronikus tranzakciók kezelésének jogi szabályozása tárgyában,

-        elektronikus aláírás törvénytervezet készítése a Hírközlési Főfelügyelet megbízásából,

-        állami költségvetés tervező és végrehajtó intézményrendszer kialakítása Bosznia Hercegovina Pénzügyminisztériuma részére, vagyongazdálkodási– és kezelési információs rendszer tervezése az Országos Egészségügyi Pénztár, a Dominancia Vagyonkezelő Rt, valamint Üzbegisztán részére.

1970 - 1991

Állami Fejlesztési Bank, OTP, Inter-Európa Bank;

Programozó, Rendszertervező, Osztályvezető, Ügyvezető igazgató

 

Banki információs rendszerek fejlesztése; Programozás több programnyelven, szoftverfejlesztés, különböző méretű informatikai szervezeti egységek irányítása.